Scroll to top
ca es

Comprendre als clients de l’empresa familiar. 7 preguntes clau.

L’empresa familiar sap que el client és vital perquè forma part de la marca. Comprendre als clients és clau.

 

La relació amb els clients a l’empresa familiar forma part de la visió de la companyia. Relacionar-se amb ells hauria de ser una cosa natural, sincer i coherent amb els valors de la marca, però per poder-se relacionar, és importar-te conèixer i comprendre qui són realment els clients.

 

Per escriure aquesta entrada al nostre post, m’inspiro, un cop més, en els coneixements compartits d’un referent per a mi com és Bolívar J. Bé, fundador de The Cult Branding Company i escriptor de diversos llibres molt interessants per dur a terme el meu dia a dia.

 

L’autor, planteja 7 interessants preguntes per donar resposta i prendre com a punt de sortida per forjar una relació significativa i duradora amb els clients:

1. Quines són les tensions a què s’enfronten els teus clients?

Servir al client donant resposta a la seva necessitat és fonamental en tota empresa. El client interactua amb la marca per resoldre una tensió o necessitat específica o fins i tot un conjunt d’elles. Si coneixem aquestes tensions, la nostra marca podrà donar resposta al client millor que la competència.

2. Coneixes els somnis que tenen els teus clients?

Tot client té un somni. Ja sigui clients o compradors finals (B2C) com a clients d’empresa (B2B). Si com a marca, com a empresa coneixem els somnis dels nostres clients, podrem donar resposta a ells tal com esmentàvem en la nostra pregunta 1 i així convertir-nos en herois resolutius de les necessitats i somnis d’aquests clients.

3. Quines són les emocions que els teus clients busquen experimentar?

Conèixer les emocions dels nostres clients ha de formar part del dia a dia. No es tracta de treballar durant uns dies per conèixer i després oblidar-nos d’aquesta gran prioritat de marca. Quan coneixem les emocions objectiu del client, es poden trobar formes de despertar-les a través d’experiències positives amb la marca.

4. Quines necessitats intenten satisfer els clients?

Recordem Maslow… L’escala de les necessitats de Maslow es descriu sovint com una piràmide que consta de cinc nivells: els quatre primers nivells poden agrupar-se com «necessitats de dèficit»; al nivell superior el va anomenar «autorealització», «motivació de creixement», o «necessitat de ser»

La idea bàsica d’aquesta jerarquia és que les necessitats més altes ocupen la nostra atenció només quan s’han satisfet les necessitats inferiors de la piràmide.

Comprender a los clientes

La Pirámide de Maslow

 

Com a marca que necessita mantenir-se en el temps, s’hauria de comprovar si s’ajuda als clients a satisfer ambdós tipus de necessitats.

 

5. Quin és l’arquetip de la teva marca? I quins són els arquetips que governen a la vida dels clients de la marca?

Hi ha alguna cosa en les marques, igual que amb les persones, amb les que connectem. Tenim una afinitat especial amb ells. Una afinitat que és difícil d’identificar. Aquesta connexió entre clients i marques és per culpa dels Arquetips de personalitat.

Si bé totes les marques són negocis amb els que tenim una relació transaccional, però amb algunes d’elles, sentim connexió, lleialtat i en alguns casos amor.

Com hem esmentat abans, tots tenim desitjos humans bàsics, instintius i primitius. Aquests desitjos humans que sent el client s’identifiquen amb un arquetip específic i aquí és on neix la connexió entre client i marca.

6. Quines són les característiques comunes que comparteixen els seus clients?

Els clients són un grup de persones tan divers que han de categoritzar-se per poder traçar una estratègia comercial reeixida.

Al buscar una marca a internet, s’obtenen diverses ressenyes i reaccions diferents, en mitjans com xarxes socials dels clients sobre els productes i / o serveis. Aquesta informació, pot ser combinada amb l’historial de compres d’alguns d’aquests clients seleccionats en els últims 6 mesos, i és possible que s’observin certs patrons que ajudaran a donar resposta a les següents preguntes.

  • Amb quina freqüència compren els clients?
  • Què diuen sobre el producte en xarxes, fòrums i ressenyes?
  • Estan contents amb el servei al client que ofereix la marca?

“Conèixer els trets de personalitat dels clients permetrà comprendre’ls millor i crear la millor estratègia comercial per conquerir-“. Mar Vilaplana

7. Què impulsa els clients a triar a la teva marca com a primera opció?

Els clients ens trien sobre tota la competència per raons tant racionals com irracionals. Si coneixem el que impulsa els clients a triar, sabrem el que realment és important per a ells i ens podrem convertir en una primera i insubstituïble opció per a ells.

Comprendre els tipus de clients és un hàbit de les empreses exitoses.

Com a conclusió, recopilar la màxima quantitat d’informació possible sobre els clients ha de ser un exercici diari. Els clients i consumidors disposen d’una àmplia oferta, múltiples opcions on triar. Crear una estratègia basada en segments és la clau per a la retenció de clients.