Scroll to top
ca es

Màrqueting per l’empresa familiar. Què és el insight?

Què és el insight? i … Per què és important per a l’empresa familiar?

 

Hi ha conceptes de màrqueting que són importants per a l’empresa familiar com el insight. Per què? Per conèixer en profunditat el que passa al seu voltant i actuar en conseqüència.

 

En primer lloc, des d’Encerta Estrategia intentarem explicar el concepte i la definició de insight i el perquè és important per a l’empresa familiar, de manera fàcil i concreta.

 

Un insight és un comportament innat que un no és conscient que ho està duent a terme. És una cosa que està dins teu però que tu no ho saps, una necessitat que un té, que està dins d’un però que mai t’has parat a pensar que hi era.

 

Des del principi, en el món empresarial, les experiències dels clients ocupen un lloc central i conèixer aquesta veritable necessitat innata que té el client, perquè pensa d’una manera determinada, es comporta com es comporta i sent el que sent. És la pedra angular de tot procés de màrqueting, innovació i disseny.

 

El insight per a l’empresa familiar és el far per a crear valor als clients, responent a les seves necessitats reals.

 

Insight para la empresa familiar

La majoria de insights que veiem es basen en la mera observació mancada de metodologia per a convertir-lo en coneixement.

 

Principis claus

A continuació, veurem alguns principis clau i molt útils per convertir totes les dades obtingudes d’investigació, en coneixements pràctics que ens serviran com a plataforma d’inspiració i porta d’entrada a la creació de noves idees per a nous productes, serveis o mercat determinat.

 

Les dades obtingudes en investigacions, tant quantitatives com qualitatives, per si soles no signifiquen res si no extraiem el significat, la direcció i els objectius. El insight per a les empreses familiar és la veritat que ens ajudarà a modificar el camí pres des de màrqueting i com a resultat, crear un major creixement comercial i de vendes.

 

Des d’Encerta Estrategia, abordem com impulsar el ROI de l’empresa familiar i ajudar a aquestes a relacionar-se amb els seus clients ideals.

 

Vegem, aquests principis claus que vam aprendre i no deixem de posar-los diàriament en pràctica:

 

Context

 

Res importa més que el context. Així mateix, no es tracta només d’on veuen la marca sinó com la veuen i en quin moment la veuen. Observar com es comporten les persones, els clients en una situació determinada, el que pensen, el què senten, però especialment és de vital importància arribar a contextualitzar el que estan fent i el perquè, que estan intentant aconseguir.

 

 

Identificar i comunicar el conflicte

 

Per poder definir l’insight, hem d’identificar la barrera o frens que impedeixen que els clients aconsegueixin el que busquen en un producte, servei o com en el cas dels cellers, l’experiència a viure en un celler determinat.

 

Per tant, identificar el conflicte és la base per presentar i comunicar la solució. Si la nostra marca es comporta com qualsevol altra de la competència, no existeix un valor diferencial per demanar una solució o un canvi.

 

Els conflictes o dilemes ocorren al voltant dels territoris de valors, comportaments, necessitats i desitjos.

 

 

Expressant el per què

 

És el moment d’elaborar una síntesi sobre tot l’observat. El comportament del client i el que l’impulsa a actuar d’aquesta manera determinada. Aquesta informació és de vital importància per a les marques a l’hora de crear o canviar un producte que serveixi al client com a solució o camí per assolir els seus objectius.

 

I entendre la motivació del consumidor

 

Quan es tracta de màrqueting, comprendre la motivació del consumidor pot significar la diferència entre un producte de gran èxit i una enorme pèrdua de temps i diners.

 

La motivació del client des del desig inconscient fins a la compra final pot expressar-se de la següent manera:

 

  • Existeix una necessitat. Aquesta pot ser una necessitat fisiològica, emocional, cognitiva o ambiental.
  • La necessitat es converteix en una motivació que pren consciència que hi ha la necessitat i no té, de moment, solució. Aquí és quan la majoria dels clients busquen alternatives entre les marques del mercat.
  • La motivació esdevé un desig. Les persones podran decidir si volen vi negre o blanc o fins i tot triar entre diferents denominacions d’origen o anyades.
  • El client aleshores prendrà una decisió i triarà el producte, servei o experiència per satisfer aquesta necessitat determinada.

 

Verbalitzar la declaració de l’ideal del client

 

En aquest punt, no busquem definir la solució sinó la situació final de buscar el client. Una frase que comenci amb “Tant de bo hi hagués …” i així imaginar la situació idíl·lica per a aquest client que és la que li solucionarà el seu dilema o necessitat.

 

Per resumir, la investigació, com l’entenem avui dia, ens diu el que està succeint, mentre que el insight ens diu per què està succeint i ens permetrà realitzar canvis en la nostra empresa familiar per a millorar l’experiència del client, la retenció de clients i augmentar el nostre resultat final en vendes i quota de mercat.

 

 

Insight para la empresa familiar

Repassem aleshores, que NO és insight per la marca d’una empresa familiar:

 

1 – INSIGHT no són dades. Les dades en si mateixes no són informació.

2 – Observar forma part del procés de creació de la informació, però no ens podem aturar en l’OBSERVACIÓ.

3 – El DESIG NO ÉS EL INSIGHT.

 

 

Per finalitzar, recordem l’afirmació de Liam Fahey del Fòrum de Lideratge, “els atributs desitjats dels coneixements són els que canvien la comprensió, són nous, no són obvis, són congruents, són explicatius, tenen resistència i només la ment humana pot posar-los en el context adequat”.

 

Posts relacionats